slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
17th SFI IT Academic Festival
17th edition cover

17th edition

2022

Programowanie kwantowe

Edition: 16th SFI Academic IT Festival

Date: April 15, 2021, 11 a.m.

Type: Lectures

Category: software development

Language: Polish

16SFI.png
Abstract

W ramach prezentacji „Programowanie kwantowe” Barbara Pałka przedstawi historię komputerów kwantowych łącznie z ich sprzętem i oprogramowaniem. Pokaże możliwości bezpłatnego połączenia się z komputerami kwantowymi dla każdego, a także przedstawi przykłady ich użycia.

Duration
50 min

Sponsors

Honorary Patrons

Media Patrons