KSAF7874.jpg komputerowcy
18th SFI IT Academic Festival
bener_18.jpg

18th edition

2023

Uczenie maszynowe w diagnostyce mowy

Edition: 16th SFI Academic IT Festival

Date: April 17, 2021, 3 p.m.

Type: Lectures

Category: artificial intelligence

Language: Polish

16SFI.png
Abstract

Sygnał mowy jest źródłem cennych informacji, które mogłyby być - i z pewnym powodzeniem już są - wykorzystane do celów diagnostyki medycznej. Jednak nawet teraz, w dobie systemów automatycznego rozpoznawania mowy i identyfikacji mówcy, praca z nagraniami okazuje się wciąż być wyzwaniem.

W trakcie wykładu poruszymy problematykę danych akustycznych - ich akwizycji, przetwarzania i analizy. Omówimy, jakiej obróbki wymagają nagrania, co z takiego sygnału jesteśmy w stanie "wyciągnąć" i na jakie pułapki należy uważać. Dołożymy do tego garść zagadnień związanych z przetwarzaniem mowy dla celów medycznych i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy lekarza foniatrę zastąpi kiedyś mobilna aplikacja.

Duration
50 min

Sponsors

Honorary Patrons

Media Patrons