slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
17th SFI IT Academic Festival
17th edition cover

17th edition

2022

Introduction to process mining

Edition: 16th SFI Academic IT Festival

Date: April 16, 2021, 2 p.m.

Type: Workshops

Category: computer science

Language: Polish

16SFI.png
Abstract

Eksploracja procesów (process mining) zajmuje się budową i analizą modeli procesów biznesowych na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń. Tego typu dane występują praktycznie we współczesnych systemach informatycznych i opisują rzeczywiste przebiegi procesów. Dzięki automatycznym metodom odkrywania modeli procesów i ich analizie jesteśmy w stanie odkryć, w jaki sposób faktycznie funkcjonuje firma, wykryć potencjalne błędy czy zidentyfikować wąskie gardła.

W czasie warsztatu napiszemy proste narzędzie do odkrywania modeli procesów oraz zapoznamy się z możliwościami algorytmów eksploracji procesów.

Wymagania dla uczestników:

  • Podstawowa znajomość programowania (najlepiej Python)
  • Dostęp do Google Colab (czyli po prostu konto Google)
Duration
120 min

Sponsors

Honorary Patrons

Media Patrons