slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
17th SFI IT Academic Festival
17th edition cover

17th edition

2022

Wprowadzenie do TypeScripta

Edition: 17th SFI Academic IT Festival

Date: March 14, 2022, 4 p.m.

Type: Workshops

Category: web development

Language: Polish

kwadrat 17 sfi
Abstract

Warsztat obejmie prezentację podstawowych zalet i możliwości języka TypeScript w kontraście do JavaScriptu.

Omówimy też rodzaje typowań, jakie można spotkać w różnych językach oraz konkretne skutki stosowania typowania obecnego w TS.

Uczestnicy mogą (ale nie muszą) przybyć z komputerem z zainstalowanym Nodejs lub jedynie dostępem do Internetu.

Umiejętność programowania w JS jest wskazana, chociaż bez niej też jakąś wiedzę można nabyć.

Duration
120 min