KSAF7874.jpg komputerowcy
18th SFI IT Academic Festival
bener_18.jpg

18th edition

2023

Jak dodać światu czwarty wymiar? Augmented Reality w popkulturze i naturze

Edition: 18th SFI Academic IT Festival

Date: March 31, 2023, 5:50 p.m.

Type: Lectures

Category: game dev

Language: Polish

kwadrat1.png
Speaker
Abstract

Prelekcja poświęcona jest rzeczywistości rozszerzonej (AR), ulepszonej i interaktywnej wersji świata realnego uzyskiwanej przy użyciu różnorodnych imersyjnych i interaktywnych technologii cyfrowych. Przedstawiona zostanie zasada działania technologii AR oraz mniej lub bardziej udane próby jej użycia. Na kilku przykładach rozważone zostaną dotychczasowe reprezentacje AR w popkulturze, głównie w grach wideo, oraz nastąpi ich porównanie w świetle aktualnego stanu wiedzy o technologii i potencjalnych ścieżek jej rozwoju.

Duration
60 min