cover_sfi19.png

19th edition

of SFI IT Academic Festival

cover_sfi19.png

19th edition

2024

JavaScript. Dokładniej

Edition: 19th SFI Academic Festiwal

Date: April 6, 2024, 12:20 p.m.

Type: Workshops

Category: Web dev

cover_sfi19.png
Abstract

Zabawa z nowym frameworkiem JavaScript jest przyjemna, ale Twoja kariera odniesie znacznie większe korzyści, gdy zagłębisz się w dokładne poznanie samego języka. Podczas tych warsztatów przyjrzymy się JavaScriptowi od podstaw. Skorzystamy z okazji, aby zobaczyć, dlaczego klasyczne podejście obiektowe w JavaScript jest zbyt skomplikowane i jak znaleźć prostszą alternatywę.

Agenda:

  • Tworzymy zaawansowane modele koncepcyjne dla programów opartych na klasach.
  • Rozróżniamy pomiędzy .prototype, [[Prototype]], __proto__.
  • Poznajemy new i instanceof od podstaw, budując własne implementacje.
  • Porównujemy cztery sposoby dynamicznego wiązania this.
  • Zastępujemy klasy podejściem bez this.

WYMAGANIA:

Znajomość składni języka JavaScript (przedmiot na studiach, który wprowadzał do języka, lub odpowiadający kurs online/stacjonarny z podstaw JavaScript).

Uczestnicy powinni mieć zainstalowane:

* Node.js (https://nodejs.org/en) w wersji 20 lub wyższej

* klient do gita (kod będę udostępniał na githubie)

Duration
180 min

Gold Sponsors