cover_sfi19.png

19th edition

of SFI IT Academic Festival

cover_sfi19.png

19th edition

2024

Typescript crash-course

Edition: 19th SFI Academic Festiwal

Date: April 4, 2024, 11:10 a.m.

Type: Workshops

Category: Web dev

cover_sfi19.png
Speaker
Abstract

Podczas warsztatu nauczymy się najważniejszych elementów języka TypeScript oraz zrozumiemy jego sposób działania, możliwości i ograniczenia. Ćwiczenia obejmują:

  • system typów
  • typy prymitywne, obiektowe i funkcyjne
  • unie dyskryminacyjne i przecięcia
  • typy mapowane i warunkowe

oraz wiele innych zagadnień, które okażą się istotne wskutek pytań i wątpliwości uczestników.

WYMAGANIA

  • node.js w wersji LTS (np. v20)
  • git
  • Laptop osobisty z dowolnym IDE
Duration
180 min

Gold Sponsors