slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
17th SFI IT Academic Festival
17th edition cover

17th edition

2022

Budowa systemu zarządzania dynamicznymi metadanymi w języku C#

Edition: MicroSFI [webdev]

Date: Feb. 12, 2021, 5:15 p.m.

Type: Lectures

Language: Polish

micro-webdev-1.png
Abstract

Obiekty w dowolnym języku programowania są opisywane statycznie (np. domyślnie w języku C#) lub obsługiwane dynamicznie (dynamic w przypadku języku C#). Można jednocześnie obsłużyć opisywanie obiektów w bardziej dynamiczny sposób (dla baz nierelacyjnych), który pozwoli na dalszy rozwój systemu bez konieczności wykorzystania zespołu deweloperskiego – wystarczy jedynie praca “biznesu”.
W trakcie prelekcji na przykładzie systemu do opisu filmów zostanie zaprezentowane:

  • propozycja budowy endpointów do obsługi danych,
  • przygotowanie systemu do obsługi walidacji danych,
  • rozwoju intuicyjnego skryptu seedującego dane.

Sponsorzy MicroSFI

Patroni medialni MicroSFI