KSAF7874.jpg komputerowcy
18th SFI IT Academic Festival
bener_18.jpg

18th edition

2023

Full text search inside-out

Edition: MicroSFI [webdev]

Date: Feb. 13, 2021, 10 a.m.

Type: Lectures

Language: Polish

micro-webdev-1.png
Abstract

Wielu developerów traktuje silniki wyszukiwania pełnotekstowego jak czarne skrzynki. Zapisują tam dane i oczekują wyników zapytań, ale nie zastanawiają się, co dzieje się wewnątrz. Złożoność tych baz danych wydaje się im przekraczać możliwości zwykłych śmiertelników. Tymczasem algorytmy użyte do implementacji wyszukiwania pełnotekstowego nie są tak trudne do zrozumienia. W swojej prezentacji pokażę, jak działają indeksy wyszukiwania pełnotekstowego, obrazując je krótkimi fragmentami kodu. Przeprowadzę Was przez analizę tekstu, budowanie indeksu i zapytania pokazując, co sprawie, że silniki wyszukiwania pełnotekstowego są szybkie i precyzyjne. Wychodząc z tej prelekcji, będziecie wiedzieli nie tylko, jak działają indeksy pełnotekstowe, ale również jak użyć ich w nietrywialnych zastosowaniach.

Sponsorzy MicroSFI

Patroni medialni MicroSFI