KSAF7874.jpg komputerowcy
18th SFI IT Academic Festival
bener_18.jpg

18th edition

2023

Warsztaty bezpieczeństwa webowego

Edition: MicroSFI [webdev]

Date: Feb. 13, 2021, noon

Type: Workshops

micro-webdev-1.png
Abstract

Podczas warsztatu uczestnik zapozna się z podstawami łamania zabezpieczeń aplikacji webowych. Zajęcia będą polegały na:

  • Omówieniu narzędzia Burp Suite – prawdopodobnie najczęściej
    wykorzystywanego podczas testów bezpieczeństwa stron internetowych,
  • Praktycznej nauce wyszukiwania i eksploitacji różnych klas podatności
    poprzez wykonywanie przygotowanych przez nas zadań w formule CTF
    (Capture The Flag) z użyciem wcześniej poznanego narzędzia, przy stałej
    pomocy merytorycznej prowadzących.

Sponsorzy MicroSFI

Patroni medialni MicroSFI