KSAF7874.jpg komputerowcy
18th SFI IT Academic Festival
bener_18.jpg

18th edition

2023

When a programmer should start a business?

Edition: Podcast

Date: April 23, 2020, midnight

Type: Podcast

Category: Software Development

Language: Polish

5 – Krzysztof Bury – cover.png
Abstract

Jak wyznaczać sobie cele 🎯? Czy każdy powinien założyć własną działalność gospodarczą? Skąd mieć pewność, że jest się gotowym, by przejść z roli ucznia w rolę nauczyciela lub mentora 👨‍🏫?
Na te tematy rozmawiamy z Krzysztofem Burym, programistą 👨‍💻, prelegentem, twórcą firmy Data Craze. Jego filozofią jest pomóc innym osiągnąć sukces, wyjaśniając dane 💻.

Duration
45 min
Listen