Inteligentne monitorowanie Ziemi za pomocą satelitów programu Copernicus | Studencki Festiwal Informatyczny

16th SFI Academic IT Festival

- 2020 |
16 edition 2020

Inteligentne monitorowanie Ziemi za pomocą satelitów programu Copernicus

Type: Lecture
Day: 26/03/2020 time: 12:00
Class: Aula Średnia
Duration: 50 minutes
Language: Polish
SFI Edition: 16
Topic

Inteligentne monitorowanie Ziemi za pomocą satelitów programu Copernicus

Abstract

TBA

Sponsors