JavaScript Mono-repositories | Studencki Festiwal Informatyczny

16th SFI Academic IT Festival

16 edition 2020

JavaScript Mono-repositories

Type: Lecture
Speaker: Maciej Rybaniec
Sponsor: Grand Parade
Language: Polish
SFI Edition: 15
Topic

JavaScript Mono-repositories

Abstract

Modularyzacja oraz architektura mikrousług cieszy się ostatnio coraz większą popularnością – wytykając błędy monolitycznych aplikacji. Nowe trendy wytyczyły odmienne podejście w kontekście organizacji kodu – “mono-repozytoria”, które jednak wydają się być zaprzeczeniem modularyzacji.

Podczas mojej prezentacji chciałbym omówić koncepcje “mono-repozytorium”, przedstawić problemy jakie rozwiązuje taki sposób organizacji kodu oraz pokazać jak w prosty sposób możemy stworzyć mono-repozytorium przy użyciu dostępnych narzędzi.

Sponsors