slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
16th SFI IT Academic Festival
16 edition cover

16th edition

2021

Barbara Pałka

BarbaraPalka.jpg
Sponsor
About me

Barbara Pałka na co dzień pracuje jako Senior Data Scientist w zespole modelowania matematycznego w Hitachi ABB Power Grids. Wcześniej związana była z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie skończyła matematykę finansową na Wydziale Matematyki i Informatyki, a następnie w ramach studiów doktoranckich zajmowała się kwantową teorią informacji.

Sponsors

Honorary Patrons

Media Patrons