slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
17th SFI IT Academic Festival
17th edition cover

17th edition

2022

Jakub Adamczyk

adamczyk.jpg
About me

Jestem studentem Informatyki - Data Science na wydziale IEiT AGH. Interesuję się uczeniem maszynowym, w szczególności metodami "klasycznymi" (nie używającymi sieci neuronowych) oraz algorytmiczną stroną data science, tj. praktycznej realizacji algorytmów i metod numerycznych implementujących matematyczną teorię. Prowadzę regularne zajęcia na studenckim kole naukowym BIT w sekcjach AI i Python.