slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
17th SFI IT Academic Festival
17th edition cover

17th edition

2022

Jarosław Michalik

Jarosław_Michalik.jpg
About me

Na co dzień tworzy aplikacje mobilne i pomaga firmom budować rozwiązania IT.

Szerzy wiedzę na temat programowania na JVM i Androida.

Prowadzi portal KotlinTesting.com i newsletter JVM Testing poświęcone w całości zagadnieniom testów.