KSAF7874.jpg komputerowcy
18th SFI IT Academic Festival
bener_18.jpg

18th edition

2023

Jarosław Michalik

jaroslaw_michalik.png
About me

Na co dzień tworzy aplikacje mobilne i pomaga firmom budować rozwiązania IT.

Szerzy wiedzę na temat programowania na JVM i Androida.

Prowadzi portal KotlinTesting.com i newsletter JVM Testing poświęcone w całości zagadnieniom testów.

Golden sponsors

Silver sponsors

Sponsors

Honorary patrons

Media partners