elegancki plakat komputerowcy
18th SFI IT Academic Festival
tmp cover

18th edition

2023

Prof. Stefan Dziembowski

StefanDziembowski.jpg
About me

Prof. dr hab. Stefan Dziembowski jest profesorem na Wydziale MIM Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą kryptografii, a w szczególności zagadnień związanych z atakami fizycznymi na urządzenia kryptograficzne, oraz z technologią blockchain. Dziembowski otrzymał doktorat z informatyki w roku 2001 na Uniwersytecie w Aarhus (Dania). Odbył on staże postdoktorskie na ETH w Zurychu, w CNR w Pizie i na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza, gdzie został adiunktem w roku 2008. W roku 2010 przeniósł się on na Uniwersytet Warszawski, gdzie prowadzi Laboratorium Kryptografii i Blockchaina (www.crypto.edu.pl). Od roku 2021 jest też liderem grupy badawczej „Blockchain i Inteligentne Kontrakty” w instytucie IDEAS NCBR.

Jego prace ukazywały się na najlepszych konferencjach informatycznych i w czasopismach. Wielokrotnie był też zapraszany do komitetów programowych czołowych konferencji. Prace jego współautorstwa otrzymały nagrody za najlepsze prace (Best Paper Awards) na konferencjach EUROCRYPT i IEEE S&P (w roku 2014). Był on również współprzewodniczącym komitetu programowego konferencji Eurocrypt 2022. Wygłosił także keynote talk na konferencji CHES 2020.

Dziembowski otrzymał dwa granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych: "ERC Starting Grant" (konkurs z 2007) oraz "ERC Advanced Grant (konkurs 2019). Jest też laureatem Polsko-Niemieckiej Nagrody "Copernicus" (w roku 2020, razem z prof. Sebastianem Faustem) oraz nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla (w 2016).