slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
17th SFI IT Academic Festival
17th edition cover

17th edition

2022

Rafał Legiędź

rafal-legiedz.jpeg
About me

Rafał pracuje jako programista w firmie Avenga. Będąc w branży od 2007 roku rozwija swoją pasję do oprogramowania w każdym możliwym momencie. Wierzy, iż bycie pragmatycznym w naszej dziedzinie jest bardzo pomocne i udowadnia to poprzez ciągłą zmianę używanych przez siebie technologii, jeśli tylko jest potrzeba bądź możliwość nauki nowych konceptów. Zaczynał przy rozwijaniu aplikacji back-endowych w .NET, po czym zaadoptował technologie webowe, a następnie różnego rodzaju rozwiązania mobilne oraz VR. Jest również Microsoft MVP w kategorii Windows Development.