slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
16th SFI IT Academic Festival
16 edition cover

16th edition

2021

Waldemar Franczak

16.featured.png
About me

Rozpoczął pracę w przemyśle satelitarnej obserwacji Ziemi, stosując niestandardowe podejście do przetwarzania danych satelitarnych. Aktualnie współzałożyciel i specjalista od danych satelitarnych w spectator.earth, pracuje nad platformą ułatwiającą wprowadzenie informacji opartych na zdjęciach satelitarnych do codziennego życia każdego z nas.

Sponsors

Honorary Patrons

Media Patrons