KSAF7874.jpg komputerowcy
18th SFI IT Academic Festival
bener_18.jpg

18th edition

2023

Nokia

April 9, 2021

NOKIA LOGO_BLUE.jpg

Nokia w Krakowie, która w tym roku obchodzi swoje 10-lecie, jest jedną z największych instytucji badawczo-rozwojowych w sektorze ICT w Europie. Od dekady prężnie tworzymy, testujemy i realizujemy innowacyjne projekty w zakresie technologii dostępu szerokopasmowego – od 3G, przez LTE Advanced, Small Cell aż do 5G. Z powodzeniem stworzyliśmy i wciąż poszerzamy zespół specjalistów Nokia Center of Excellence for FPGA, pracujących nad rozwojem niskopoziomowego oprogramowania. Rok 2020 zakończyliśmy otwarciem nowego laboratorium o powierzchni ponad 2 000 m², gdzie testujemy najnowocześniejsze technologie 5G.

Każdego dnia nasi inżynierowie pracują nad oprogramowaniem dla systemów telekomunikacyjnych. Począwszy od fazy koncepcyjno-badawczej, przez zdefiniowanie architektury, aż do wdrożenia produktu. Ostatni rok przyniósł wiele wyzwań, zarówno w planowaniu pracy zespołowej, jak i wdrażaniu nowych pracowników. Ten czas pokazał, że potrafiliśmy przystosować tryb swojej pracy do nowych warunków, a wewnętrzna infrastruktura została odpowiednio przygotowana.

Aktualnie zatrudniamy ponad 1000 osób, studentów i specjalistów w branży i nie zwalniamy. Prowadzimy rekrutacje nie tylko na programistów C embedded i C/C++ czy testerów oprogramowania, ale również inżynierów FPGA czy project managerów, a wszystkie aktualne oferty można znaleźć na naszej stronie www.nokiakrakow.pl.

Duży nacisk kładziemy na współpracę z uczelniami wyższymi m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską czy UJ, jak również z Warszawską Akademią Techniczną. Nasi pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne, wykłady, a także biorą udział w licznych konferencjach naukowych, organizowanych przez uczelnie czy koła studenckie. Warto podkreślić, że na Akademii Górniczo-Hutniczej powstało laboratorium badawcze, a od kwietnia 2018 roku znajduje się tam pierwsza, w pełni funkcjonalna sieć komórkowa, uruchomiona na uczelni w Polsce. Obecnie prowadzimy rekrutację na trzymiesięczne praktyki wakacyjne, podczas których studenci mają szansę zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach czy rozwinąć szereg kompetencji inżynierskich.

NOKIA

„We created technology that helps the world act together.”

Golden sponsors

Silver sponsors

Sponsors

Honorary patrons

Media partners