Analiza danych satelitarnych z programu Copernicus | Studencki Festiwal Informatyczny

16th SFI Academic IT Festival

- 2020 |
16 edition 2020

Analiza danych satelitarnych z programu Copernicus

Type: Workshop
Language: Polish
SFI Edition: 16
Topic

Analiza danych satelitarnych z programu Copernicus

Abstract

Plan warsztatu

  1. Podstawy zobrazowania satelitarnego
  2. Analiza obrazów cyfrowych
  3. Przetwarzanie i analiza obrazów satelitarnych

Plan warsztatu: https://www.notion.so/Plan-warsztatu-22e81df8134644f18985a72c659013a7

Sponsors