Amulet i Auracle: Platformy wearable do badań nad mHealth | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

- Październik 2020 |
16 edycja 2020

Amulet i Auracle: Platformy wearable do badań nad mHealth

Typ: Wykład
Prelegent: David Kotz
Dzień: 27/03/2020 godzina: 11:00
Sala: Aula Średnia
Czas trwania: 50 minut
Język: Angielski
Edycja: 16
Temat

Amulet i Auracle: Platformy wearable do badań nad mHealth

Abstrakt

Pojawienie się mobilnych i przenośnych technologii komputerowych sprawiło, że osoby fizyczne coraz częściej mogą nosić urządzenia, które potrafią wyczuć ich fizjologię lub zachowania związane ze zdrowiem, gromadząc cenne dane wspierające diagnozę, leczenie, zdrowie publiczne lub inne zastosowania. W tym wystąpieniu opisujemy dwie platformy badawcze opracowane w naszym laboratorium: Amulet i Auracle.  

Platforma Amulet jest przeznaczona do zastosowań w mHealth; zapewniamy przegląd platformy oraz kilka aplikacji przeznaczonych do celów badawczych.  Auracle jest wkładką do uszu, która może automatycznie rozpoznawać zachowania żywieniowe. Bardziej szczegółowo, przy swobodnym trybie życia, Auracle stara się rozpoznać, kiedy i na jak długo dana osoba je. Nasze eksperymenty pokazują, że Auracle może osiągnąć dokładność przekraczającą 92,8% i wynik F1 przekraczający 77,5% w zakresie rozpoznawania spożywania posiłków. Co więcej, Auracle z powodzeniem wykrył 20-24 czynności spożywania pokarmów (w zależności od metryki) na 26 w normalnych warunkach bytowania.

Sponsorzy