Architektura rozwiązań Big Data z Azure Synapse Analytics | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

23 - 25 października 2020 | Wydział Matematyki i Informatyki UJ
16 edycja 2020

Architektura rozwiązań Big Data z Azure Synapse Analytics

Typ: Wykład
Prelegent: Paweł Wilkosz
Sponsor: Motorola
Dzień: 26/03/2020 godzina: 11:00
Sala: Aula Średnia
Czas trwania: 50 minut
Język: Polski
Edycja: 16
Temat

Architektura rozwiązań Big Data z Azure Synapse Analytics

Abstrakt

Azure Synapse Analytics to niemalże nieograniczona usługa analityczna, która łączy w sobie cechy hurtowni danych i analitykę Big Data. W mojej prezentacji chciałbym skupić się na usługach platformy Azure w realizacji koncepcji Big Data zarówno pod względem architektury, użytkowania oraz dobrych praktyk projektowania rozwiązań klasy Enterprise. Wykład będzie miał charakter praktyczny, podczas którego wspólnie zbudujemy pierwszy model Big Data na platformie Microsoft Azure.

Sponsorzy