Bądź testerem, nie testuchem - czyli błędy początkujących testerów oprogramowania | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

- Październik 2020 |
16 edycja 2020

Bądź testerem, nie testuchem – czyli błędy początkujących testerów oprogramowania

Typ: Wykład
Prelegent: Marta Benicka
Język: Polski
Edycja: 16
Temat

Bądź testerem, nie testuchem – czyli błędy początkujących testerów oprogramowania

Abstrakt

Tester oprogramowania jako osoba wspierająca zespół w zapewnieniu odpowiedniej jakości produktu powinna cechować się skrupulatnością, kreatywnym podejście do wyszukiwania problemów oraz dążeniem do zrozumienia technicznych aspektów projektu. Zupełnie inną postawę reprezentuje testuch- osoba najczęściej po krótkim, miernej jakości kursie testowania, nieposiadająca wiedzy technicznej, traktująca testowanie jako wykonanie instrukcji ze scenariusza krok po kroku bez prób zrozumienia sensu. Głównymi postawami reprezentowanymi przez tę drugą grupę są niechęć do nabywania wiedzy technicznej oraz mylne przeszacowanie własnych umiejętności, co prowadzi do zamknięcia się w pudełku własnej wyjątkowości. Podczas spotkania przedstawię dokładnie jak przebiega ewolucja testera w testucha zależnie od przybranej postawy oraz jak uniknąć takich błędów podczas rozwoju własnej kariery.

Sponsorzy