Ewolucja malware | Studencki Festiwal Informatyczny

15. Studencki Festiwal Informatyczny

21 - 23 Marca 2019 | Centrum Informatyki AGH D-17
15 edycja 2019

Ewolucja malware

Typ: Wykład
Prelegent: Maciej Martinek
Sponsor: Clico
Dzień: 21/03/2019 godzina: 14:00
Sala: SFI Enterprise 1.38
Czas trwania: 60 minut
Język: Polski
Edycja: 15
Temat

Ewolucja malware, czyli jak wygląda wyścig zbrojeń w XXI wieku

Abstrakt

Od paru dobrych lat słyszy się o spektakularnych sukcesach cyberprzestępców w atakach na największe instytucje światowe. Stopień zaawansowania narzędzi i technik, z których obecnie korzystają cyberprzestępcy wymusza odpowiednią reakcję po stronie ekspertów security. Klasyczne podejście do ochrony aplikacji i systemów serwerów oferuje obecnie iluzoryczne poczucie ochrony. By wdrożyć odpowiedni poziom protekcji należy być o krok przed tymi, którzy stoją „po ciemnej stronie mocy”.

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną zarówno nowoczesne techniki wykorzystywane przez złośliwe oprogramowanie, jak i metodyki ochrony im odpowiadające. Omówione zostaną przykłady naruszeń wraz ze studium przypadku ukazującym dokładnie, co zawiodło. Wnioski poparte zostaną rekomendacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wraz ze wskazaniem odpowiednich technologii.

Sponsorzy