Idea systemu aktorów oraz aplikacje odporne na awarie | Studencki Festiwal Informatyczny

15. Studencki Festiwal Informatyczny

21 - 23 Marca 2019 | Centrum Informatyki AGH D-17
15 edycja 2019

Idea systemu aktorów oraz aplikacje odporne na awarie

Typ: Wykład
Prelegent: Kinga Gaździńska
Dzień: 21/03/2019 godzina: 16:45
Sala: SFI Enterprise 1.38
Czas trwania: 60 minut
Język: Polski
Edycja: 15
Temat

Idea systemu aktorów oraz aplikacje odporne na awarie

Abstrakt

Tysiące żądań na sekundę, skomplikowana lub awaryjna infrastruktura, a mimo tego klasa dostępności na poziomie siedmiu dziewiątek…

Takie rzeczy tylko w filmach?

Podczas prezentacji opowiem o idei systemu aktorów oraz o tym, jak wykorzystując bibliotekę Akka .NET, pisać odporne na awarie aplikacje.

Sponsorzy