Informatyk - zawód czy umiejętność? | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

26 - 28 Marca 2020 | Auditorium Maximum UJ
16 edycja 2020

Informatyk – zawód czy umiejętność?

Typ: Wykład
Prelegent: Jan Tadeusz Duda
Dzień: 18/03/2020 godzina: 10:15
Sala: SFI Enterprise 1.38
Czas trwania: 60 minut
Język: Polski
Edycja: 15
Temat

Informatyk - zawód czy umiejętność? - Uwagi o społecznej odpowiedzialności informatyków

Abstrakt

Plan wykładu:

  1. Kiedy informatyka jest zawodem, a kiedy tylko umiejętnością?
  2. Technologie informatyczne, a informatyka profesjonalna i umiejętności programistyczne
  3. Co zweryfikuje poprawność programów, a co niezawodność oprogramowania ? – odpowiedzialność za efekt pracy informatyka-programisty
  4. Cechy dobrego programisty – stała świadomość omylności, umiar w stawianiu zadań, szacunek do standardów, stała gotowość do poszerzania wiedzy
  5. Dyspozycyjność intelektualna jako warunek dojrzewania w zawodzie informatyka
  6. Rola tzw. umiejętności “miękkich” – praca w zespole, staranność dokumentowania, szacunek dla zasady “ma być w porządku od początku”
  7. Uwagi końcowe – czy zawód informatyka może dawać życiową satysfakcję (także materialną)?

Sponsorzy