Kryształowa kula priorytetyzująca zadłużenie techniczne | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

- 2020 |
16 edycja 2020

Kryształowa kula priorytetyzująca zadłużenie techniczne

Typ: Wykład
Prelegent: Adam Tornhill
Język: Angielski
Edycja: 15
Temat

Kryształowa kula priorytetyzująca zadłużenie techniczne

Abstrakt

Większość organizacji ma trudności z ustaleniem priorytetów i spłatą długu technicznego. Głównym powodem jest skala nowoczesnych systemów z milionami linii kodu i wieloma zespołami programistów; nikt nie ma pełnego oglądu. A co jeśli moglibyśmy wydobyć zbiorową inteligencję wszystkich współpracujących programistów i zacząć podejmować decyzje w oparciu o dane z tego, jak organizacja faktycznie działa z kodem? W czasie wykładu przedstawię jedno takie podejście, które może zmienić sposób naszego postrzegania systemów oprogramowania.

Podczas prelekcji zapoznasz się z technikami, które pomogą odkryć zarówno problematyczny kod, jak i społeczny wymiar zespołów budujących twoje oprogramowanie. Techniki oparte są na ewolucji oprogramowania i odkryciach z różnych dziedzin psychologii. Ta kombinacja pozwala na priorytetyzację tych części systemu, które najbardziej korzystają z ulepszeń, wykrywanie problemów organizacyjnych i podejmowanie praktycznych decyzji opartych na danych. Każdy punkt jest zilustrowany case study na podstawie rzeczywistego kodu źródłowego. Jest to nowa perspektywa rozwoju oprogramowania, która zmieni sposób twojej pracy z kodem.

Sponsorzy