Mono-repozytoria JavaScript | Studencki Festiwal Informatyczny

15. Studencki Festiwal Informatyczny

21 - 23 Marca 2019 | Centrum Informatyki AGH D-17
15 edycja 2019

Mono-repozytoria JavaScript

Typ: Wykład
Prelegent: Maciej Rybaniec
Sponsor: Grand Parade
Dzień: 22/03/2019 godzina: 10:00
Sala: Pathfinder 2.41
Czas trwania: 60 minut
Język: Polski
Edycja: 15
Temat

Mono-repozytoria JavaScript

Abstrakt

Modularyzacja oraz architektura mikrousług cieszy się ostatnio coraz większą popularnością – wytykając błędy monolitycznych aplikacji. Nowe trendy wytyczyły odmienne podejście w kontekście organizacji kodu – “mono-repozytoria”, które jednak wydają się być zaprzeczeniem modularyzacji.

Podczas mojej prezentacji chciałbym omówić koncepcje “mono-repozytorium”, przedstawić problemy jakie rozwiązuje taki sposób organizacji kodu oraz pokazać jak w prosty sposób możemy stworzyć mono-repozytorium przy użyciu dostępnych narzędzi.

Sponsorzy