Nowe technologie cyberbezpieczeństwa | Studencki Festiwal Informatyczny

15. Studencki Festiwal Informatyczny

21 - 23 Marca 2019 | Centrum Informatyki AGH D-17
15 edycja 2019

Nowe technologie cyberbezpieczeństwa

Typ: Wykład
Prelegent: Mariusz Stawowski
Sponsor: Clico
Dzień: 21/03/2019 godzina: 12:45
Sala: SFI Enterprise 1.38
Czas trwania: 60 minut
Język: Polski
Edycja: 15
Temat

Nowe technologie cyberbezpieczeństwa oparte na modelach matematycznych

Abstrakt

Rok 2019 dla cyberbezpieczeństwa jest szczególny. Z jednej strony obowiązuje nas wprowadzone w ubiegłym roku restrykcyjne prawo Unii Europejskiej, z drugiej strony po ostatnich poważnych incydentach bezpieczeństwa możemy spodziewać się kolejnych włamań i wycieków danych. Dla ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT będzie oznaczało to przystosowanie firm w Polsce do większej skali zagrożeń oraz spełnienie nowych wymagań, w szczególności ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W trakcie wykładu w ujęciu praktycznym zostanie wyjaśniona koncepcja Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa (SOC) oraz zaprezentowane oparte na matematyce nowe technologie cyberbezpieczeństwa UEBA, TVM i SOAR.

Sponsorzy