Przetwarzanie danych z czujnika IoT za pomocą InfluxDB | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

- Październik 2020 |
16 edycja 2020

Przetwarzanie danych z czujnika IoT za pomocą InfluxDB

Typ: Wykład
Prelegent: Johan Janssen
Język: Angielski
Edycja: 15
Temat

Przetwarzanie danych z czujnika IoT za pomocą InfluxDB

Abstrakt

Czujniki dostarczają nam wielu informacji. Jak je przechowujemy i co zrobić, by po odczytaniu były zrozumiałe?

W czasie wykładu pokażę, jak przesłać dane z czujników do bazy InfluxDB przy użyciu aplikacji Spring Boot. InfluxDB to baza danych szeregów czasowych, która bardzo dobrze sprawdza się przy magazynowaniu danych z czujników. Dane zwykle przesyła się wydając polecenie REST w InfluxDB albo używając klienta Java InfluxDB.

Jako przykładu użyję Raspberry Pi z następującymi czujnikami:

  • czujnik BME280 połączony z portami GPIO w Raspberry Pi,
  • czujnik temperatury i wilgotności Xiaomi Mijia połączony przez Bluetooth z Raspberry Pi.

Po zgromadzeniu danych przedstawię je w formie graficznej. Wykorzystam do tego Grafana i Chronograf działające w kontenerze Docker. 

Sponsorzy