Przetwarzanie języka naturalnego za pomocą TensorFlow | Studencki Festiwal Informatyczny

15. Studencki Festiwal Informatyczny

21 - 23 Marca 2019 | Centrum Informatyki AGH D-17
15 edycja 2019

Przetwarzanie języka naturalnego za pomocą TensorFlow

Typ: Wykład
Prelegent: Barbara Fusińska
Dzień: 22/03/2019 godzina: 15:15
Sala: Pathfinder 2.41
Czas trwania: 60 minut
Język: Angielski
Edycja: 15
Temat

Przetwarzanie języka naturalnego za pomocą TensorFlow

Abstrakt

Przetwarzanie języka naturalnego oferuje różnorodne techniki uzyskiwania wglądu i generowania danych tekstowych. Wykraczając poza proste reprezentacje i korzystając z Deep Learning i RNNs modele mogą wykorzystywać kontekst dokumentu do dokładniejszego działania. Przy pomocy bibliotek takich jak TensorFlow budowanie sieci neuronowych i stosowanie NLP jest teraz dostępne dla szerszej publiczności.

Barbara przygotuje wprowadzenie do koncepcji NLP i architektury deep learning. Przedstawi serię laboratoriów rozpoczynając od tworzenia prostej reprezentacji osadzania, a następnie stosowania ich do zadania klasyfikacyjnego. Korzystając z interaktywnej platformy edukacyjnej będziecie mieli szansę zdobyć praktyczne doświadczenie.

Po tej sesji będziecie dobrze rozumieć koncepcję deep learningu w przypadku NLP. Uczestnicy stworzą model klasyfikujący, który skorzysta z kontekstu dokumentu przy użyciu biblioteki TensorFlow i skaluje swoje rozwiązania za pomocą Google Cloud.

Sponsorzy