Przetwarzanie języka naturalnego za pomocą TensorFlow | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

- 2020 |
16 edycja 2020

Przetwarzanie języka naturalnego za pomocą TensorFlow

Typ: Wykład
Prelegent: Barbara Fusińska
Język: Angielski
Edycja: 15
Temat

Przetwarzanie języka naturalnego za pomocą TensorFlow

Abstrakt

Przetwarzanie języka naturalnego oferuje różnorodne techniki uzyskiwania wglądu i generowania danych tekstowych. Wykraczając poza proste reprezentacje i korzystając z Deep Learning i RNNs modele mogą wykorzystywać kontekst dokumentu do dokładniejszego działania. Przy pomocy bibliotek takich jak TensorFlow budowanie sieci neuronowych i stosowanie NLP jest teraz dostępne dla szerszej publiczności.

Barbara przygotuje wprowadzenie do koncepcji NLP i architektury deep learning. Przedstawi serię laboratoriów rozpoczynając od tworzenia prostej reprezentacji osadzania, a następnie stosowania jej do zadania klasyfikacyjnego. Dzięki wykorzystaniu interaktywnej platformy edukacyjnej uczestnicy będą mieli szansę zdobyć praktyczne doświadczenie.

Po tej sesji będziecie dobrze rozumieć koncepcję deep learningu w przypadku NLP. Uczestnicy stworzą model klasyfikujący, który wykorzystuje kontekst dokumentu przy użyciu biblioteki TensorFlow i skaluje swoje rozwiązania za pomocą Google Cloud.

Sponsorzy