Rola dokumentacji technicznej, metodologie i narzędzia | Studencki Festiwal Informatyczny

15. Studencki Festiwal Informatyczny

21 - 23 Marca 2019 | Centrum Informatyki AGH D-17
15 edycja 2019

Rola dokumentacji technicznej, metodologie i narzędzia

Typ: Wykład
Prelegent: Paweł Kowaluk
Dzień: 22/03/2019 godzina: 11:15
Sala: Pathfinder 2.41
Czas trwania: 60 minut
Język: Polski
Edycja: 15
Temat

Rola dokumentacji technicznej, metodologie i narzędzia

Abstrakt

Wykład opowiada o roli dokumentacji w tworzeniu produktów. Przejdziemy w skrócie najpopularniejsze metodologie i dostępne do nich narzędzia. Powiemy też o zawodzie dokumentalisty (technical writera), o tym jakie są potrzebne kwalifikacje i jak wygląda ścieżka kariery.

Sponsorzy