Sytuacje kryzysowe da się lubić! | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

- Październik 2020 |
16 edycja 2020

Sytuacje kryzysowe da się lubić!

Typ: Wykład
Prelegent: Barbara Caban
Język: Polski
Edycja: 15
Temat

Sytuacje kryzysowe da się lubić!

Abstrakt

Sytuacja kryzysowa a ryzyko w projekcie?

Jak wyeliminować podstawowe zagrożenia projektowe?

Jak możemy uczyć się na błędach i jakie wnioski powinniśmy wyciągać?

Sponsorzy