Sytuacje kryzysowe da się lubić! | Studencki Festiwal Informatyczny

15. Studencki Festiwal Informatyczny

21 - 23 Marca 2019 | Centrum Informatyki AGH D-17
15 edycja 2019

Sytuacje kryzysowe da się lubić!

Typ: Wykład
Prelegent: Barbara Caban
Dzień: 21/03/2019 godzina: 18:00
Sala: Pathfinder 2.41
Czas trwania: 60 minut
Język: Polski
Edycja: 15
Temat

Sytuacje kryzysowe da się lubić!

Abstrakt

Sytuacja kryzysowa a ryzyko w projekcie?

Jak wyeliminować podstawowe zagrożenia projektowe?

Jak możemy uczyć się na błędach i jakie wnioski powinniśmy wyciągać?

Sponsorzy