W teorii praktyka pokrywa się z teorią… | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

- 2020 |
16 edycja 2020

W teorii praktyka pokrywa się z teorią…

Typ: Wykład
Prelegent: Michał Bartyzel
Język: Polski
Edycja: 15
Temat

W teorii praktyka pokrywa się z teorią…

Abstrakt

Gdyby w jednej sali zgromadzić wszystkie osoby biorące udział w projekcie IT oraz wszystkich decydentów, którzy mają na niego wpływ, to w tej sali znalazłaby się pełnia wiedzy, kompetencji oraz decyzyjności w zakresie wspomnianego projektu. W takim razie możliwe by było wtedy błyskawiczne rozwiązanie każdego problemu, związanego z tym przedsięwzięciem. Jeśli więc przyłożyć te założenia do każdego projektu IT, to wszystkie projekty powinny iść jak z płatka…a jednak nie idą. Tyle, jeśli chodzi o teorię.

Świat jest pełen ograniczeń i pełen złożoności. W trakcie prezentacji opowiem o relacji pomiędzy teorią a praktyką w obszarze wytwarzania oprogramowania, czyli: organizacji pracy, jakości kodu, architektury. Słowem: opowiem o prawdziwym życiu.

Sponsorzy