W teorii praktyka pokrywa się z teorią… | Studencki Festiwal Informatyczny

15. Studencki Festiwal Informatyczny

21 - 23 Marca 2019 | Centrum Informatyki AGH D-17
15 edycja 2019

W teorii praktyka pokrywa się z teorią…

Typ: Wykład
Prelegent: Michał Bartyzel
Dzień: 21/03/2019 godzina: 15:15
Sala: Pathfinder 2.41
Czas trwania: 60 minut
Język: Polski
Edycja: 15
Temat

W teorii praktyka pokrywa się z teorią…

Abstrakt

Gdyby w jednej sali zgromadzić wszystkie osoby biorące udział w projekcie IT oraz wszystkich decydentów, którzy mają na niego wpływ, to w tej sali znalazłaby się pełnia wiedzy, kompetencji oraz decyzyjności w zakresie wspomnianego projektu. W takim razie możliwe by było wtedy błyskawiczne rozwiązanie każdego problemu, związanego z tym przedsięwzięciem. Jeśli więc przyłożyć te założenia do każdego projektu IT, to wszystkie projekty powinny iść jak z płatka…a jednak nie idą. Tyle, jeśli chodzi o teorię.

Świat jest pełen ograniczeń i pełen złożoności. W trakcie prezentacji opowiem o relacji pomiędzy teorią a praktyką w obszarze wytwarzania oprogramowania, czyli: organizacji pracy, jakości kodu, architektury. Słowem: opowiem o prawdziwym życiu.

Sponsorzy