Bartosz Ziółko | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

- Październik 2020 |
16 edycja 2020

Bartosz Ziółko

Pochodzi z: Polska
Edycja: 15

Kim jest Bartosz?

Studiował Elektronikę i Telekomunikację na AGH. Następnie zrobił doktorat z Informatyki na University of York. W 2017 uzyskał habilitację m.in. za ponad 100 prac naukowych, 2 patenty przyznane przez USPTO i 1 przez EPO oraz książkę “Przetwarzanie mowy”.

Jego zainteresowania badawcze obejmują automatyczne rozpoznawanie mowy, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie mówców i symulację dźwięku przestrzennego. Brał udział w kilku krajowych i europejskich projektach badawczych. Jego działalność badawczo-rozwojowa zaowocowała kilkoma produktami.

Jest współzałożycielem i Prezesem Techmo sp. z o.o.

Sponsorzy