Damian Leśniak | Studencki Festiwal Informatyczny

15. Studencki Festiwal Informatyczny

21 - 23 Marca 2019 | Centrum Informatyki AGH D-17
15 edycja 2019

Damian Leśniak

Pochodzi z: Polska
Edycja: 15

Kim jest Damian?

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek matematyka teoretyczna. Obecnie doktorant w dziedzinie Machine Learning.

Główne zainteresowania naukowe to cheminformatyka, modele generatywne oraz reinforcement learning.

Zawodowo zajmuje się projektowaniem kryptowalut.

Sponsorzy