Jarosław Duda | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

26 - 28 Marca 2020 | Auditorium Maximum UJ
16 edycja 2020

Jarosław Duda

Pochodzi z: Kraków
Edycja: 15

Kim jest Jarosław?

Jarek Duda jest adiunktem w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ. Z wykształcenia jest informatykiem (dr), fizykiem (dr) i matematykiem (mgr), zajmującym się głównie szeroko pojętą teorią informacji.

Jest znany m.in. z wprowadzenia Asymmetric Numeral Systems, które obecnie wypiera kodowanie Huffmana i arytmetyczne w kompresorach m.in. Apple, Facebook i Google.