Rafał Kozik | Studencki Festiwal Informatyczny

15. Studencki Festiwal Informatyczny

21 - 23 Marca 2019 | Centrum Informatyki AGH D-17
15 edycja 2019

Rafał Kozik

Edycja: 15

Kim jest Rafał?

Jestem magistrem inżynierem automatyki i robotyki, absolwentem wydziału EAIiIB AGH. Studia ukończyłem w 2017 roku. Obecnie zajmuje się sterownikami kart sieciowych w systemie FreeBSD i frameworku DPDK.

Moim hobby są systemy wbudowane. Swoimi zainteresowaniami dzielę się od dziesięciu lat na łamach miesięcznika Elektronika dla Wszystkich, gdzie opublikowałem w tym czasie 18 artykułów. Moje teksty można także znaleźć w Magazynie Programista gdzie w numerach 6, 7 i 8/2018 przedstawiłem cykl o programowaniu mikrokontrolerów z rdzeniem ARM Cortex-M0.

Sponsorzy