elegancki plakat komputerowcy
18. Studencki Festiwal Informatyczny