KSAF7874.jpg komputerowcy
18. Studencki Festiwal Informatyczny
bener_18.jpg

18 edycja

2023

No Rest for the Weary. Or Is It? Wprowadzenie do GraphQL

Edycja: 16. Studencki Festiwal Informatyczny

Data: 15 kwietnia 2021 10:00

Typ: Wykłady

Kategoria: web development

Język: Polski

16SFI.png
Abstrakt

RESTful API stało się szeroko stosowanym standardem... mimo, że w kontekście REST trudno mówić o standardzie. Próba użycia jednego narzędzia do wszystkiego może prowadzić do wystąpienia problemów:

- wymagania zmieniają się szybko, a REST API nie radzi sobie najlepiej ze zmianami,

- model zasobu jest zdefiniowany z góry i stały, klient nie ma na niego wpływu,

- ustalone modele endpointów dość często prowadzą do pobierania nadmiarowych danych,

- często trzeba wykonać wiele zapytań by osiągnąć cel,

- dodawanie nowych klientów (np. aplikacji mobilnej) wymaga by istniały dostosowane backendowe endpointy.

Powyższe ryzyka można zminimalizować stosując GraphQL, a ja mam zamiar pokazać jak.

Czas trwania
50 min

Sponsorzy

Patroni honorowi

Patroni medialni