slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
17. Studencki Festiwal Informatyczny
17th edition cover

17 edycja

2022

Wprowadzenie do TypeScripta

Edycja: 17. Studencki Festiwal Informatyczny

Data: 14 marca 2022 16:00

Typ: Warsztaty

Kategoria: web development

Język: Polski

kwadrat 17 sfi
Prelegent
Abstrakt

Warsztat obejmie prezentację podstawowych zalet i możliwości języka TypeScript w kontraście do JavaScriptu.

Omówimy też rodzaje typowań, jakie można spotkać w różnych językach oraz konkretne skutki stosowania typowania obecnego w TS.

Uczestnicy mogą (ale nie muszą) przybyć z komputerem z zainstalowanym Nodejs lub jedynie dostępem do Internetu.

Umiejętność programowania w JS jest wskazana, chociaż bez niej też jakąś wiedzę można nabyć.

Czas trwania
120 min