slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
17. Studencki Festiwal Informatyczny
17th edition cover

17 edycja

2022

Warsztaty bezpieczeństwa webowego

Edycja: MicroSFI [webdev]

Data: 13 lutego 2021 12:00

Typ: Warsztaty

micro-webdev-1.png
Abstrakt

Podczas warsztatu uczestnik zapozna się z podstawami łamania zabezpieczeń aplikacji webowych. Zajęcia będą polegały na:

  • Omówieniu narzędzia Burp Suite – prawdopodobnie najczęściej
    wykorzystywanego podczas testów bezpieczeństwa stron internetowych,
  • Praktycznej nauce wyszukiwania i eksploitacji różnych klas podatności
    poprzez wykonywanie przygotowanych przez nas zadań w formule CTF
    (Capture The Flag) z użyciem wcześniej poznanego narzędzia, przy stałej
    pomocy merytorycznej prowadzących.

Sponsorzy MicroSFI

Patroni medialni MicroSFI