cover_sfi19.png

19 edycja

Studenckiego Festiwalu Informatycznego

Polityka prywatności

SFI, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe użytkowników w celach związanych z wysyłaniem maili z informacjami o zbliżających się wydarzeniach organizowanych oraz współorganizowanych przez SFI.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, wyrażonej dobrowolnie poprzez wypełnienie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez SFI w celu wysyłania maili obejmują imię (nazwisko) oraz adres e-mai.

SFI zobowiązuje się do zachowania poufności oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych użytkowników.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SFI.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych.

SFI przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Niniejsza polityka prywatności oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej SFI i może zostać zmieniona w dowolnym czasie.

Kontakt do SFI: [email protected]

Sponsorzy złoci

Sponsorzy srebrni

Sponsorzy podstawowi

Patroni honorowi

Patroni medialni

Instytucje wspierające