cover_sfi19.png

19 edycja

Studenckiego Festiwalu Informatycznego

cover_sfi19.png

19 edycja

2024

Aleksander Smywiński-Pohl

aleksander_smywinski_pohl.jpg
O mnie

Dr Aleksander Smywiński-Pohl zajmuje się przetwarzaniem języka naturalnego. Uzyskał tytuł doktora w 2015 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę pt.: „Automatyczna ekstrakcja relacji semantycznych z polskich tekstów”. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na zastosowaniach najnowszych metod NLP w szerokim zakresie problemów praktycznych. W latach 2020 realizował projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcony budowie inteligentnego systemu informacji prawnej „Lemkin”. Brał także udział w innych projektach, których celem było zbudowanie modelu języka polskiego do zastosowań w automatycznym rozpoznawaniu mowy, analizie sentymentu treści tworzonych przez użytkowników, monitorowaniu treści mediów publicznych oraz wykrywaniu cyberprzemocy. Obecnie pracuje nad połączenie systemów ekspertowych pracujących w domenie prawa z odpowiadaniem na pytania w oparciu o sieci neuronowe.

Sponsorzy złoci

Sponsorzy srebrni

Sponsorzy podstawowi

Patroni honorowi

Patroni medialni

Instytucje wspierające