slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
16. Studencki Festiwal Informatyczny
16 edition cover

16 edycja

2021

Bartosz Zieliński

zielinski.png
O mnie

Dr Bartosz Zieliński jest absolwentem Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Doktorat w naukach technicznych w dyscyplinie Informatyka obronił w 2012 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN i od tego czasu jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki Stosowanej UJ. Jest autorem i współautorem licznych artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz publikacji na konferencjach NeurIPS, IJCAI i WACV. Obecnie jest członkiem zespołu InfoTech w projekcie FNP Team-Net, dotyczącym sztucznych sieci neuronowych inspirowanych biologicznie. Ponadto, pracuje jako Lead Data Scientist w firmie Ardigen S.A., gdzie wraz z zespołem wdraża modele głębokiego uczenia w problemach obrazowania biomedycznego.

Sponsorzy

Patroni honorowi

Patroni medialni