Analiza danych satelitarnych z programu Copernicus | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

- Październik 2020 |
16 edycja 2020

Analiza danych satelitarnych z programu Copernicus

Typ: Warsztaty
Prelegent: Waldemar Franczak
Język: Polski
Edycja: 16
Temat

Analiza danych satelitarnych z programu Copernicus

Abstrakt

Plan warsztatu

  1. Podstawy zobrazowania satelitarnego
  2. Analiza obrazów cyfrowych
  3. Przetwarzanie i analiza obrazów satelitarnych

Plan warsztatu: https://www.notion.so/Plan-warsztatu-22e81df8134644f18985a72c659013a7

Sponsorzy