Szybkie wprowadzenie w mikro-serwisy .NET Core 3.0 | Studencki Festiwal Informatyczny

16. Studencki Festiwal Informatyczny

- 2020 |
16 edycja 2020

Szybkie wprowadzenie w mikro-serwisy .NET Core 3.0

Typ: Warsztaty
Prelegent: Paweł Łabno
Język: Polski
Edycja: 16
Temat

Szybkie wprowadzenie w mikro-serwisy .NET Core 3.0

Abstrakt

W trakcie warsztatów zostanie przedstawiona realizacja usługi mikroserwisu w środowisku .NET Core. Prowadzący przedstawi różne aspekty pracy nad mikroserwisami omawiając zalety i wady różnych rozwiązań.

Rozpoczynając od zalążku projektu wraz z uczestnikami połączą się z dostawcami zewnętrznych usług (np. bazą danych CosmosDB) oraz innymi usługami działającymi w ramach produktu (Azure Service Bus). Pod koniec warsztatów przygotujemy i uruchomimy obraz Dockera oraz go uruchomimy.

Wymagania Techniczne

Sponsorzy