Testowanie aplikacji webowych | Studencki Festiwal Informatyczny

15. Studencki Festiwal Informatyczny

21 - 23 Marca 2019 | Centrum Informatyki AGH D-17
15 edycja 2019

Testowanie aplikacji webowych

Typ: Warsztaty
Sponsor: x-kom
Dzień: 21/03/2019 godzina: 13:00
Sala: Starliner 3.27a
Czas trwania: 180 minut
Język: Polski
Edycja: 15
Temat

Testowanie aplikacji webowych

Abstrakt

Pisanie testów może wydawać się przykrym obowiązkiem, choć tak naprawdę nie musi być wcale skomplikowane. Uczestnicy warsztatu nauczą się podstaw pisania testów jednostkowych oraz integracyjnych z wykorzystaniem narzędzi Jest, Enzyme oraz Cypress, na przykładzie aplikacji Reactowej.

Wymagania Umiejętności
  • Znajomość JavaScript
Wymagania Techniczne
  • Komputer z zainstalowanym NodeJS w wersji 8.* lub 10.*
  • Edytor z podświetlaniem składni oraz podpowiadaniem dla JavaScript(polecamy VS Code lub WebStorm)

Sponsorzy