cover_sfi19.png

19th edition

of SFI IT Academic Festival

cover_sfi19.png

19th edition

2024

Tech Wars

Edition: 16th SFI Academic IT Festival

Date: April 16, 2021, 5 p.m.

Type: Lectures

Category: web development

Language: Polish

16SFI.png
Abstract

W tym roku podczas SFI organizujemy live coding, w czasie którego będzie można obserwować, jak ta sama aplikacja powstaje jednocześnie w dwóch technologiach. W tej edycji skupimy się na porównaniu
najpopularniejszych frameworków JavaScriptu - Angulara i Reacta.

Duration
120 min

Sponsors

Honorary Patrons

Media Patrons